• Ve sluji krále hor z Peer Gynt
 • Na krásném modrém Dunaji
 • Serenáda
 • Kánon
 • Rákocziho pochod
 • Finlandia
 • Polovecké tance z Knížete Igor
 • Cikánské melodie
 • Když me má matka
 • Vltava z Mé vlasti
 • Vyzvání k tanci
 • Melodie na strune G
 • Tak pravil Zarathustra
 • Dunajské vlny
 • Menuet
 • Humoreska
 • Povídky z Vídeòského lesa
 • Meditace z Thais
 • Pro Elišku
 • Ave Maria
 • Danse macabre
 • Tritsch-Tratsch Polka
 • Pochod Radeckého
 • Pizzicato
 • Largo z opery Xerxes
 • Cikánsky tanec z Carmen
 • Tango
 • Largo ze Symfonie č.9, Novosvě
 • Vilém Tell, předehra
 • Espaňa
 • Sbor Židů z Nabucca
 • Klavírní koncert C dur c.21
 • Bolero
 • Kankán z Orfea v podsvětí
 • Malaguena
 • Večerní modlitba z Perníkové c
 • Nedokončená symfonie
 • Zima - Largo ze Čtvera ročních
 • Panis angelicus
 • Hlasy jara
 • Cardás z Netopyra
 • Šavlový tanec
 • Švédská rapsodie
 • Romance
 • Valčík ze Smyčcové serenády
 • Largo ze Symfonie è.9, Novosvì
 • Labu z Karnevalu zvíøat
 • Slovanský tanec è.7
 • Jízda na saních
 • Venkovské zahrady